การสมัคร

1. คลิกปุ่ม ลงทะเบียน หรือเลือกเมนู ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอบทความ
2. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
3. แจ้งชำระเงินค่าสมัครภายในเวลาที่กำหนด และแจ้งข้อมูลการชำระเงินด้วยการให้ผู้สมัครเข้าระบบด้วย e-Mail Address และเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร
4. เข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่แจ้งถึงผู้ลงทะเบียน
5. จากขั้นตอนที่ 4 หากได้รับข้อความให้แนบไฟล์ใหม่เพื่อแก้ไข ให้ผู้สมัครเข้าระบบด้วย e-Mail Address และเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร จากนั้นแนบไฟล์เอกสารตามประเภท (ถ้ามี)
6. การดาวน์โหลดเอกสารตอบรับของโครงการ ให้ผู้สมัครเข้าระบบด้วย e-Mail Address และเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร จากนั้นดาวน์โหลดเอกสารของท่าน (เอกสารจะได้รับตามกำหนดการ)
7. การตรวจสอบข้อมูลการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ให้เข้าระบบด้วย e-Mail Address และเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร จากนั้นดาวน์โหลดเอกสารที่เมนู เอกสารเพื่อปรับแก้ไข และแนบไฟล์เอกสารส่งโดยเลือกแถบรอบส่งแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ และบันทึกตามแบบฟอร์ม

การชำระเงิน

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อบัญชี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (บริการวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เลขที่บัญชี 982-4-39209-2

การแจ้งชำระเงิน

1. เข้าระบบ : คลิกปุ่ม เข้าระบบ
2. ใส่ข้อมูลการเข้าระบบ : ใส่ e-Mail Address ในช่อง Username และเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร ในช่อง Password
3. เลือกเมนูแจ้งการชำระเงิน : ใส่ข้อมูลการแจ้งชำระเงินตามแบบฟอร์ม
4. บันทึกข้อมูล : คลิกปุ่มบันทึก และรอการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่